Hakkımızda

Hangah Osmanlı ve Karadeniz Mutfağı

Kültür ve Gelenekler sahip çıkılırsa yaşarlar ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilirler. Millet olarak birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir cografyada yaşıyoruz. Bu medeniyetlerin etkileriyle yoğrulmuş, ama kendine has özelliklerini yitirmemiş doğusundan batısına inanılmaz bir yemek kültürüne sahibiz. Bizlere düşen en önemli görevlerden biride, atalarımızın bizlere bırakmış olduğu bu kültürlere sahip çıkmaktır. Osmanlı ve Karadeniz Mutfağı'nı yaşatmak ve tüm dünyaya tanıtmaktır. Bu görev bizim yemek kültürümüzden farklı bir kültür olan fast-food'un yaygınlaştığı günümüzde daha da önemli bir hale gelmektedir. Sınırsız çesit ve lezzete sahip Osmanlı ve Karadeniz Mutfağı, Dünyanın sayılı mutfaklarından biridir. Buna rağmen kendimizi yeterince tanıtamadığımız bir gerçektir. Biz Hangah Restaurant olarak bu gerçegi göz önünde bulundurup Osmanlı ve Karadeniz Mutfağı'nın bütün güzelliklerini ve lezzetini dünyaya tanıtmayı kendimize misyon edindik. Hangah Restaurant olarak bunu yaparken modern dünyanın olanaklarını göz ardi etmemeye özen gösteriyoruz. Hangah Restaurant olarak en büyük hedefimiz, bu misyonu kendimize düstur edinerek dün olduğu gibi yarın da Osmanlı ve Karadeniz Mutfağı'nın güzelliklerini ve lezzetlerini tüm Dünya'ya tanitmaya devam edeceğiz.

Osmanlı Saray Mutfağı

Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllar boyunca geniş coğrafyalarda hüküm sürmüş ve farklı milletlerle komşuluk etmiştir. Bu zaman dilimi içerisinde toplumların yaşam kültürleriyle bir sentez oluşturmuş ve bereketli toprakların sunduğu tatlar ile Osmanlı saray mutfağının zenginleşmesini sağlamıştır. Osmanlı Saray Mutfağı; Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu (İslam dünyası), kısmen Akdeniz ve Avrupa yemek kültürlerinin harmanlanmasından oluşan geniş bir yelpazeye sahiptir. Sözü edilen kültürün geçmişte en şaşaalı biçimde hüküm sürdüğü mekân ise Osmanlı sarayıdır. Bu yüzden, saray mutfağı, geleneksel Osmanlı mutfak kültürünün üst düzeyde değerlendirildiği bir mekân olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı döneminin aşçı loncalarının bu yemekleri meslek sırrı olarak saklamalarından dolayı, ne yazık ki, bu görkemli mutfak günümüze hakkıyla ulaşamamıştır. Uzun yıllar boyunca, muhtelif Osmanlı saraylarının kütüphanelerinde ve gerek Osmanlıca, gerekse Türkçeye çevrilmiş sayısız yazılı kaynak üzerinde tarafımızdan ciddi araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda birçok reçete açığa çıkartılmış ve bu yemekler, kültürümüze tekrar kazandırılarak, Osmanlı saray mutfağının özel lezzetleri olarak yerli ve yabancı misafirlerimizin beğenisine sunulmuştur. Mevsimsel hasat dönemlerine göre yaz, kış ve bahar aylarında bazı farklılıklar gösteren bu reçeteler, “Matbah-ı Beray–ı Has Yemekleri” koleksiyonu olarak Menülerimizde yer almaktadırlar. Günümüzde Osmanlı beslenme kültürünü tanımaya yönelik çabalar yoğunluk kazanmaktadır. Seçilen yemeklerin tamamı denenmiş, malzeme ölçüleri günümüz ölçülerine uyarlanmış ve pişirme aşamaları en ince ayrıntısına kadar not edilmiştir. Bu çalışmaların ardından reçeteler oluşturularak koleksiyonumuza katılmış ve Matbah Restaurant sofrasında yerlerini almışlardır.